Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Mã trường: SPS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Tên tiếng Anh: HCMC UNIVERSITY OF EDUCATION
Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP Hồ Chí Minh
Website: hcmue.edu.vn/vi/
Email:
Điện thoại: (028) - 38352020
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 22
2 Giáo dục Tiểu học 23.75
3 Giáo dục Đặc biệt 19
4 Giáo dục chính trị 21.5
5 Giáo dục Thể chất 20.5
6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 20.5
7 Sư phạm Toán học 26.25
8 Sư phạm Tin học 19.5
9 Sư phạm Vật lý 25.25
10 Sư phạm Hoá học 25.75
11 Sư phạm Sinh học 22.25
12 25.25
13 Sư phạm Lịch sử 23.5
14 Sư phạm Địa lý 23.25
15 26.5
16 Sư phạm Tiếng Nga 19.25
17 Sư phạm Tiếng Pháp 19
18 Sư phạm Khoa học tự nhiên 21
19 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 22.5
20 25.25
21 Quản lý giáo dục 21.5
22 Ngôn ngữ Nga 19
23 Ngôn ngữ Pháp 21.75
24 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.25
25 Ngôn ngữ Nhật 24.25
26 24.75
27 Ngôn ngữ Hàn Quốc 24.75
28 Văn học 22
29 Quốc tế học 23
30 Tâm lý học giáo dục 22
31 Địa lý học 20.5
32 Vật lý học 19.5
33 Hoá học 20
34 Việt Nam học 22
35 21.5
36 Công tác xã hội 20.25