Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Mã trường: SKN
Tên viết tắt: NUTE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Tên tiếng Anh: NAM DINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION
Điện thoại: (0228) 364 5194
Hotline: (0228) 363 0858
Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 Đã cộng điểm ưu tiên
2 Công nghệ chế tạo máy 15 Đã cộng điểm ưu tiên
3 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15 Đã cộng điểm ưu tiên
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15 Đã cộng điểm ưu tiên
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15 Đã cộng điểm ưu tiên
6 Công nghệ kỹ thuật điện (Chuyên ngành) 15 Đã cộng điểm ưu tiên
7 Hệ thống điện (Chuyên ngành) 15 Đã cộng điểm ưu tiên
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 Đã cộng điểm ưu tiên
9 Khoa học máy tính 15 Đã cộng điểm ưu tiên
10 Công nghệ thông tin 15 Đã cộng điểm ưu tiên
11 Kế toán 15 Đã cộng điểm ưu tiên
12 Quản trị kinh doanh 15 Đã cộng điểm ưu tiên

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
2 Công nghệ chế tạo máy 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
3 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
6 Công nghệ kỹ thuật điện (Chuyên ngành) 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
7 Hệ thống điện (Chuyên ngành) 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
9 Khoa học máy tính 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
10 Công nghệ thông tin 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
11 Kế toán 15 Không bao gồm điểm ưu tiên
12 Quản trị kinh doanh 15 Không bao gồm điểm ưu tiên