Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Mã trường: SKN
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Tên tiếng Anh:
Website: nute.edu.vn/
Email:
Điện thoại: (0350).3630858
Hotline:
Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Thông tin khác: