Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DSK
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: (0236) 3822571
Hotline:
Địa chỉ: 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 18.9 TO >= 6.4 TTNV <= 5
2 Công nghệ thông tin 23.45 TO >= 8.2: TTNV <= 1
3 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.1 TO >= 6.6
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.2 TO >= 7
5 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19.45 TO >= 7.6
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22.9 TO >= 8.4 TTNV<= 2
7 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 15.1 TO >= 6.6
8 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.05 TO >= 6.4, TTNV <= 1
9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 16.15 TO >= 6.4
10 Công nghệ vật liệu 15.45 TO >= 6.4, TTNV <= 2
11 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.75 TO >= 6.6
12 Kỹ thuật thực phẩm 15.05 TO >= 5.2, TTNV <= 2
13 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.75 TO >= 6.6

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 21.56 Học lực lớp 12 Giỏi
2 Công nghệ thông tin 21.53
3 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18.04
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.05
5 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 18.17
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22.2
7 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 18
8 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18.13
9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 18.1
10 Công nghệ vật liệu 19.75
11 Công nghệ kỹ thuật môi trường 19.13
12 Kỹ thuật thực phẩm 18.34
13 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 18