Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTS
Tên viết tắt: TUE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION
Điện thoại: 0280.3653559
Hotline: 02083 851013
Địa chỉ: Số 20 Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 26.25
2 Giáo dục Tiểu học 24
3 Giáo dục chính trị 25.75
4 Giáo dục Thể chất 22
5 Sư phạm Toán học 24.5
6 Sư phạm Tin học 19.5
7 Sư phạm Vật lý 23.65
8 Sư phạm Hoá học 24.25
9 Sư phạm Sinh học 21.25
10 Sư phạm Ngữ văn 26.75
11 Sư phạm Lịch sử 27.5
12 Sư phạm Địa lý 26.25
13 Sư phạm Tiếng Anh 25
14 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19
15 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 24.75
16 Giáo dục học 17
17 Tâm lý học giáo dục 16.5

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 25.75
2 Giáo dục Tiểu học 25.75
3 Giáo dục chính trị 25.5
4 Giáo dục Thể chất 24.25
5 Sư phạm Toán học 28.15
6 Sư phạm Tin học 25.5
7 Sư phạm Vật lý 27.5
8 Sư phạm Hoá học 27.5
9 Sư phạm Sinh học 27.25
10 Sư phạm Ngữ văn 26.5
11 Sư phạm Lịch sử 26.25
12 Sư phạm Địa lý 26
13 Sư phạm Tiếng Anh 27.75
14 Sư phạm Khoa học tự nhiên 26.75
15 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 24
16 Giáo dục học 25
17 Tâm lý học giáo dục 25.25

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 75
2 Giáo dục Tiểu học 75
3 Giáo dục chính trị 75
4 Giáo dục Thể chất 75
5 Sư phạm Toán học 85
6 Sư phạm Tin học 75
7 Sư phạm Vật lý 75
8 Sư phạm Hoá học 75
9 Sư phạm Sinh học 75
10 Sư phạm Ngữ văn 75
11 Sư phạm Lịch sử 75
12 Sư phạm Địa lý 75
13 Sư phạm Khoa học tự nhiên 75
14 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 75
15 Giáo dục học 75
16 Tâm lý học giáo dục 75