Trường Đại học Quy Nhơn

Mã trường: DQN
Tên viết tắt: QNU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Quy Nhơn
Tên tiếng Anh: QUY NHON UNIVERSITY
Điện thoại: 0256 3846156
Hotline: 1800 55 88 49
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản lý giáo dục 15
2 Giáo dục chính trị 18.5
3 Sư phạm Sinh học 18.5
4 Giáo dục Thể chất 18.5
5 Giáo dục Tiểu học 19.5
6 Sư phạm Địa lý 18.5
7 Sư phạm Hoá học 18.5
8 Sư phạm Lịch sử 18.5
9 Sư phạm Tin học 18.5
10 Sư phạm Toán học 18.5
11 Sư phạm Vật lý 18.5
12 Kế toán 15
13 Kiểm toán 15
14 Luật 15
15 Quản trị kinh doanh 15
16 Tài Chính - Ngân hàng 15
17 Hoá học 15
18 Sinh học ứng dụng 15
19 Công nghệ kỹ thuật hoá học 15
20 Kỹ thuật xây dựng 15
21 Công nghệ Thông tin 15
22 Kỹ thuật điện 15
23 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 15
24 Kỹ thuật Phần mềm 15
25 Thống kê 15
26 Toán ứng dụng 15
27 Công tác xã hội 15
28 Đông phương học 15
29 Ngôn ngữ Anh 15
30 Quản lý đất đai 15
31 Quản lý Nhà nước 15
32 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
33 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
34 Quản trị khách sạn 15
35 Tâm lý học giáo dục 15
36 Văn học 15
37 Việt Nam học 15
38 Công nghệ thực phẩm 15
39 Khoa học vật liệu 15
40 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15
41 Ngôn ngữ Trung Quốc 15