Trường Đại học Phan Thiết

Mã trường: DPT
Tên viết tắt: UPT
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Phan Thiết
Tên tiếng Anh: PHAN THIET UNIVERSITY
Điện thoại: (0252) 2461372
Hotline: 076 253 8686
Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông, Khu phố 5, P. Phú Hài, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2021

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 14
2 Quản trị kinh doanh 14
3 Kinh doanh quốc tế 14
4 Tài chính - ngân hàng 14
5 Kế toán 14
6 Luật kinh tế 14
7 Công nghệ thông tin 14
8 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 14
9 Quản trị khách sạn 14
10 Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng 14
11 Luật 14
12 Kỹ thuật xây dựng 14
13 Công nghệ sinh học 14
14 Công nghệ thực phẩm 14
15 Truyền thông đa phương tiện 14
16 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 14
17 Công nghệ kỹ thuật ô tô 14
18 Bất động sản 14

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
2 Quản trị kinh doanh 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
3 Kinh doanh quốc tế 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
4 Tài chính - ngân hàng 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
5 Kế toán 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
6 Luật kinh tế 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
7 Công nghệ thông tin 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
8 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
9 Quản trị khách sạn 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
10 Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
11 Luật 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
12 Kỹ thuật xây dựng 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
13 Công nghệ sinh học 14 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
14 Công nghệ thực phẩm 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
15 Truyền thông đa phương tiện 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
16 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
17 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên
18 Bất động sản 18 Điểm trung bình học bạ từ 6.0 trở lên