Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Mã trường: DBG
Tên viết tắt: BAFU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
Tên tiếng Anh: BAC GIANG AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY
Điện thoại: (0204)3 874 265
Hotline: 0983674 387
Địa chỉ: Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 15
2 Kinh tế 15
3 Công nghệ thực phẩm 15
4 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
5 Khoa học cây trồng 15
6 Bảo vệ thực vật 15
7 Chăn nuôi 15
8 Thú y 15
9 Quản lý tài nguyên rừng 15
10 Quản lý đất đai 15
11 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
13 Ngôn ngữ Trung Quốc 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
2 Kinh tế 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
3 Công nghệ thực phẩm 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
4 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
5 Khoa học cây trồng 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
6 Bảo vệ thực vật 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
7 Chăn nuôi 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
8 Thú y 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
9 Quản lý tài nguyên rừng 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
10 Quản lý đất đai 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
11 Quản lý tài nguyên và môi trường 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6
13 Ngôn ngữ Trung Quốc 23 TĐTB 3 môn cả năm lớp 12, môn Toán nhân hệ số 2, thang 40, hoặc ĐTB 5 học kì (lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, thang điểm 10):6