Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Ngoại thương

Mã trường: NTH
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Ngoại thương
Tên tiếng Anh: Foreign Trade University
Địa chỉ: 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Website: ftu.edu.vn
Điện thoại: 024.3259516
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2019

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật 26.2 cơ sở Hà Nội
2 Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật 25.7 cơ sở Hà Nội
3 Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật 25.7 cơ sở Hà Nội
4 Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật 24.2 cơ sở Hà Nội
5 Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật 25.7 cơ sở Hà Nội
6 Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật 25.7 cơ sở Hà Nội
7 Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật 25.7 cơ sở Hà Nội
8 Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật 25.7 cơ sở Hà Nội
9 Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh 26.25 cơ sở Hà Nội
10 Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh 25.75 cơ sở Hà Nội
11 Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh 25.75 cơ sở Hà Nội
12 Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh 25.75 cơ sở Hà Nội
13 Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh 25.75 cơ sở Hà Nội
14 Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán 25.75 cơ sở Hà Nội
15 Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán 25.25 cơ sở Hà Nội
16 Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán 25.25 cơ sở Hà Nội
17 Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán 25.25 cơ sở Hà Nội
18 Ngành Ngôn ngữ Anh 34.3 cơ sở Hà Nội
19 Ngành Ngôn ngữ Pháp 33.55 cơ sở Hà Nội
20 Ngành Ngôn ngữ Pháp 31.55 cơ sở Hà Nội
21 Ngành Ngôn ngữ Trung quốc 34.3 cơ sở Hà Nội
22 Ngành Ngôn ngữ Trung quốc 32.3 cơ sở Hà Nội
23 Ngành Ngôn ngữ Nhật 33.75 cơ sở Hà Nội
24 Ngành Ngôn ngữ Nhật 31.75 cơ sở Hà Nội
25 Kế toán, Kinh doanh quốc tế 17 cơ sở Quảng Ninh