Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Mã trường: DNT
Tên viết tắt: HUFLIT
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
Tên tiếng Anh: HCMC UNVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES - INFORMATION TECHNOLOGY
Điện thoại: (028) 38 632 052
Hotline:
Địa chỉ: Số 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 26 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 20
3 Quan hệ quốc tế 22 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
4 Đông phương học 16
5 Quản trị kinh doanh 22 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
6 Kinh doanh quốc tế 23 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
7 Tài chính - ngân hàng 19.5
8 Kế toán 19.5
9 Luật kinh tế 15
10 Công nghệ thông tin 21
11 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 20 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
12 Quản trị khách sạn 20 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
13 Luật 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 29 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 23
3 Quan hệ quốc tế 27 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
4 Đông phương học 20
5 Quản trị kinh doanh 27 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
6 Kinh doanh quốc tế 27 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
7 Tài chính - ngân hàng 19
8 Kế toán 19
9 Luật kinh tế 19
10 Công nghệ thông tin 20
11 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 26 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
12 Quản trị khách sạn 26 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
13 Luật 19

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 600
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 600
3 Quan hệ quốc tế 600
4 Đông phương học 600
5 Quản trị kinh doanh 600
6 Kinh doanh quốc tế 600
7 Tài chính - ngân hàng 600
8 Kế toán 600
9 Luật kinh tế 600
10 Công nghệ thông tin 600
11 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 600
12 Quản trị khách sạn 600
13 Luật 600