Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDF
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh:
Website: ufl.udn.vn
Điện thoại: (0236) 3699321
Hotline:
Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Sư phạm Tiếng Pháp 17.72 TTNV <= 1
2 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 24.15 TTNV <= 2
3 Ngôn ngữ Anh 23.64 N1 >= 7
4 Ngôn ngữ Anh 22.05 N1 >= 6.4
5 Ngôn ngữ Nga 15.03 TTNV <= 4
6 Ngôn ngữ Pháp 20.05 TTNV <= 3
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.53 TTNV <= 8
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.49 TTNV <= 1
9 Ngôn ngữ Nhật 24.03 TTNV <= 2
10 Ngôn ngữ Nhật 23.88 TTNV <= 1
11 Ngôn ngữ Hàn Quốc 25.41 N1 >= 8.4
12 Ngôn ngữ Hàn Quốc 24.39 N1 >= 7.2
13 Ngôn ngữ Thái Lan 22.41 N1 >= 6.8
14 Quốc tế học 21.76 N1 >= 5.8
15 Quốc tế học 21.04 N1 >=6.4
16 Đông phương học 21.58 TTNV <= 2
17 Sư phạm Tiếng Anh 26.4 TTNV <= 1

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Sư phạm Tiếng Pháp 21.68 Học lực lớp 12 Giỏi
2 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 21.23 Học lực lớp 12 Giỏi
3 Ngôn ngữ Anh 23.55
4 Ngôn ngữ Anh 18.22
5 Ngôn ngữ Nga 18.1
6 Ngôn ngữ Pháp 18.41
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 25.48
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.45
9 Ngôn ngữ Nhật 25.2
10 Ngôn ngữ Nhật 21.8
11 Ngôn ngữ Hàn Quốc 25.42
12 Ngôn ngữ Hàn Quốc 24.03
13 Ngôn ngữ Thái Lan 22.23
14 Quốc tế học 18.4
15 Quốc tế học 19.7
16 Đông phương học 18.77
17 Sư phạm Tiếng Anh 25.73 Học lực lớp 12 Giỏi