Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

Mã trường: NHS
Tên viết tắt: BUH
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM
Tên tiếng Anh: Banking University HCMC
Điện thoại: (028) 38 291901
Hotline:
Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chương trình cử nhân chất lượng cao 23.1 Môn tiếng Anh hệ số 2
2 Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh 23.1 Môn tiếng Anh hệ số 2
3 Tài chính - ngân hàng 25.05 Môn tiếng Anh hệ số 2
4 Kế toán 25.15 Môn tiếng Anh hệ số 2
5 Quản trị kinh doanh 25.35 Môn tiếng Anh hệ số 2
6 Kinh tế quốc tế 24.65 Môn tiếng Anh hệ số 2
7 Luật kinh tế 25 Môn tiếng Anh hệ số 2
8 Ngôn ngữ Anh 22.56 Môn tiếng Anh hệ số 2
9 Hệ thống thông tin quản lý 24.55 Môn tiếng Anh hệ số 2