Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

Mã trường: NHS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM
Tên tiếng Anh: Banking University HCMC
Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Website: buh.edu.vn
Điện thoại: (028) 38 291901
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Chương trình cử nhân chất lượng cao 22.3 Môn tiếng Anh hệ số 2
2 Chương trình cử nhân chất lượng cao 22.3 Môn tiếng Anh hệ số 2
3 Chương trình cử nhân chất lượng cao 22.3 Môn tiếng Anh hệ số 2
4 Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh 22.3 Môn tiếng Anh hệ số 2
5 Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh 22.3 Môn tiếng Anh hệ số 2
6 24.85 Đại học chính quy
7 24.91 Đại học chính quy
8 25.24 Đại học chính quy
9 Kinh tế quốc tế 25.54 Đại học chính quy
10 Luật kinh tế 24.75 Đại học chính quy
11 24.44 Đại học chính quy
12 Hệ thống thông tin quản lý 24.65 Đại học chính quy