Trường Đại học Mở TP.HCM

Mã trường: MBS
Tên viết tắt: HCMCOU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Mở TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH OPEN UNIVERSITY
Website: ou.edu.vn/
Email: ou@ou.edu.vn
Điện thoại: (028) 39300083
Hotline:
Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Tp.HCM

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 24.9
2 Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao 24.9
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.1
4 Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao 24.1
5 Ngôn ngữ Nhật 23.2
6 Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao 23.2
7 Ngôn ngữ Hàn Quốc 24.3
8 Kinh tế 23.4
9 Kinh tế Chất lượng cao 23.4
10 Xã hội học 22
11 Đông Nam Á học 20
12 Quản trị kinh doanh 23.3
13 Quản trị kinh doanh Chất lượng cao 23.3
14 Marketing 25.25
15 Kinh doanh quốc tế 24.7
16 Tài Chính - Ngân hàng 23.6
17 Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao 23.6
18 Kế toán 23.3
19 Kế toán Chất lượng cao 23.3
20 Kiểm toán 24.25
21 Quản lý công 16
22 Quản trị nhân lực 25
23 Hệ thống thông tin quản lý 23.5
24 Luật 23.2
25 Luật kinh tế 23.6
26 Luật kinh tế Chất lượng cao 23.6
27 Công nghệ Sinh học 16
28 Công nghệ sinh học Chất lượng cao 16
29 Khoa học máy tính 24.5
30 Khoa học máy tính Chất lượng cao 24.5
31 Công nghệ Thông tin 25.4
32 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 16
33 CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao 16
34 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25.2
35 Công nghệ thực phẩm 20.25
36 Quản lý xây dựng 16
37 Công tác xã hội 20
38 Du lịch 23.8

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Xã hội học 23.5
2 Đông Nam Á học 22
3 Quản lý công 23
4 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 21
5 CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao 21
6 Công nghệ thực phẩm 26.25
7 Quản lý xây dựng 21
8 Công tác xã hội 18