Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Mã trường: MDA
Tên viết tắt: HUMG
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tên tiếng Anh:
Website: humg.edu.vn
Email:
Điện thoại: (024)38386214
Hotline:
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên - phường Đức Thắng - quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 16.5 Tiêu chí phụ Toán
2 Tài chính - ngân hàng 16 Tiêu chí phụ Toán
3 Kế toán 16 Tiêu chí phụ Toán
4 Địa tin học 15 Tiêu chí phụ Toán
5 Địa chất học 15 Tiêu chí phụ Toán
6 Công nghệ thông tin 17 Tiêu chí phụ Toán
7 Công nghệ kỹ thuật hoá học 17 Tiêu chí phụ Toán
8 Kỹ thuật Hóa học 25 Tiêu chí phụ Toán
9 Kỹ thuật Cơ khí 15 Tiêu chí phụ Toán
10 Kỹ thuật điện 16 Tiêu chí phụ Toán
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 19 Tiêu chí phụ Toán
12 Kỹ thuật môi trường 15 Tiêu chí phụ Toán
13 Kỹ thuật địa chất 15 Tiêu chí phụ Toán
14 Kỹ thuật địa vật lý 18 Tiêu chí phụ Toán
15 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15 Tiêu chí phụ Toán
16 Kỹ thuật mỏ 15 Tiêu chí phụ Toán
17 Kỹ thuật dầu khí 16 Tiêu chí phụ Toán
18 Kỹ thuật tuyển khoáng 15 Tiêu chí phụ Toán
19 Kỹ thuật xây dựng 15 Tiêu chí phụ Toán
20 Địa kỹ thuật xây dựng 17 Tiêu chí phụ Toán
21 Quản lý đất đai 15 Tiêu chí phụ Toán

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 23.5
2 Tài chính - ngân hàng 21.5
3 Kế toán 22.29
4 Địa tin học 21.2
5 Địa chất học 18
6 Công nghệ thông tin 25.4
7 Công nghệ kỹ thuật hoá học 19.6
8 Kỹ thuật Hóa học 19.8
9 Kỹ thuật Cơ khí 21.06
10 Kỹ thuật điện 20.56
11 Kỹ thuật môi trường 18.2
12 Kỹ thuật địa chất 19
13 Kỹ thuật địa vật lý 21.7
14 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 18.4
15 Kỹ thuật mỏ 18
16 Kỹ thuật dầu khí 18
17 Kỹ thuật tuyển khoáng 19.4
18 Kỹ thuật xây dựng 18
19 Địa kỹ thuật xây dựng 18
20 Quản lý đất đai 18