Trường Đại học Luật Hà Nội

Mã trường: LPH
Tên viết tắt: HLU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Luật Hà Nội
Tên tiếng Anh: HaNoi Law University
Điện thoại: (024)38351879
Hotline:
Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 24.35
2 Ngôn ngữ Anh 25.45
3 Luật 25.35
4 Luật 24.95
5 Luật 28.75
6 Luật 25.8
7 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 19
8 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 19
9 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 24.5
10 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 19.9
11 Luật kinh tế 26.35
12 Luật kinh tế 26.55
13 Luật kinh tế 29.5
14 Luật kinh tế 26.8
15 Luật Thương mại quốc tế 24.95
16 Luật Thương mại quốc tế 26.05

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 24.69
2 Ngôn ngữ Anh 24.74
3 Luật 27.69
4 Luật 27.72
5 Luật 27.68
6 Luật 26.3
7 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 21
8 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 21
9 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 21
10 Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) 21
11 Luật kinh tế 29.1
12 Luật kinh tế 29.52
13 Luật kinh tế 28.94
14 Luật kinh tế 27.55
15 Luật Thương mại quốc tế 27.25
16 Luật Thương mại quốc tế 26.22
17 Luật (Chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ ) 9 Dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được quy đổi)