Trường Đại học Lao động – Xã hội ( Cơ sở Sơn Tây )

Mã trường: DLT
Tên viết tắt: ULSA
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Lao động – Xã hội ( Cơ sở Sơn Tây )
Tên tiếng Anh: THE UNIVERSITY OF LABOR AND SOCIAL AFFAIRS SON TAY BRANCH
Điện thoại: 0243 3838.443
Hotline:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2019

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Bảo hiểm 14
2 Quản trị nhân lực 14
3 Kế toán 14
4 Quản trị kinh doanh 14