Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Mã trường: DKY
Tên viết tắt: HMTU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Tên tiếng Anh: HAI DUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY
Website: hmtu.edu.vn
Điện thoại: 0220-3891799
Hotline:
Địa chỉ: Số 01 Vũ Hựu – Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 25.4
2 Điều dưỡng 19
3 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 22
4 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 22
5 Kỹ thuật Hình ảnh y học 21
6 Kỹ thuật Hình ảnh y học 21
7 Kỹ thuật phục hồi chức năng 19
8 Điều dưỡng nha khoa 19

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điều dưỡng 21
2 Kỹ thuật phục hồi chức năng 21

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 120
2 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 100
3 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 100
4 Kỹ thuật Hình ảnh y học 100
5 Kỹ thuật Hình ảnh y học 100
6 Kỹ thuật phục hồi chức năng 100
7 Điều dưỡng nha khoa 100