Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía nam)

Mã trường: HCN
Tên viết tắt: PPUTL
Tên tiếng Việt: Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía nam)
Tên tiếng Anh: PEOPLES POLICE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LOGISTICS
Điện thoại: 069.2324.285
Hotline:
Địa chỉ: Ngã 4 Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 21.49 Phía bắc, nam
2 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 22.93 Phía bắc, nam
3 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 21.95 Phía bắc, nam
4 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 21.86 Phía bắc, nam
5 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 22.86 Phía bắc, nữ
6 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 26.26 Phía bắc, nữ
7 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 24.41 Phía bắc, nữ
8 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 24.72 Phía bắc, nữ
9 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 21.56 Phía nam, nam
10 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 22.74 Phía nam, nam
11 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 18.35 Phía nam, nam
12 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 20.75 Phía nam, nữ
13 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 24.23 Phía nam, nữ
14 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 23.48 Phía nam, nữ
15 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 23.15 Phía nam, nữ