Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía nam)

Mã trường: HCN
Tên viết tắt: PPUTL
Tên tiếng Việt: Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía nam)
Tên tiếng Anh: PEOPLES POLICE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LOGISTICS
Điện thoại: 069.2324.285
Hotline:
Địa chỉ: Ngã 4 Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020