Trường Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An nhân dân (Phía Bắc)

Mã trường: HCB
Tên viết tắt: PPUTL
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An nhân dân (Phía Bắc)
Tên tiếng Anh: PEOPLES POLICE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LOGISTICS
Điện thoại: 069 2324 285
Hotline:
Địa chỉ: Ngã 4 Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 20.75 Phía nam, nữ
2 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 24.23 Phía nam, nữ
3 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 23.48 Phía nam, nữ
4 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 23.15 Phía nam, nữ