Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Mã trường: DKK
Tên viết tắt: UNETI
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF ECONOMICS - TECHNOLOGY FOR INDUSTRIES
Điện thoại: 024.386 21 504
Hotline:
Địa chỉ: 456 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Ngôn ngữ Anh 16 Cơ sở HN
2 Quản trị kinh doanh 17.5 Cơ sở HN
3 17 Cơ sở HN
4 Tài chính - ngân hàng 16 Cơ sở HN
5 Kế toán 17 Cơ sở HN
6 17.5 Cơ sở HN
7 Công nghệ thông tin 19.5 Cơ sở HN
8 17 Cơ sở HN
9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 18.5 Cơ sở HN
10 18.5 Cơ sở HN
11 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 16.5 Cơ sở HN
12 18.5 Cơ sở HN
13 16 Cơ sở HN
14 15 Cơ sở HN
15 Công nghệ dệt, may 18 Cơ sở HN
16 Ngôn ngữ Anh 15 Cơ sở Nam Định
17 Quản trị kinh doanh 17 Cơ sở Nam Định
18 16.5 Cơ sở Nam Định
19 Tài chính - ngân hàng 15 Cơ sở Nam Định
20 Kế toán 16 Cơ sở Nam Định
21 16 Cơ sở Nam Định
22 Công nghệ thông tin 16.5 Cơ sở Nam Định
23 15.5 Cơ sở Nam Định
24 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 Cơ sở Nam Định
25 15.5 Cơ sở Nam Định
26 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 16 Cơ sở Nam Định
27 15.5 Cơ sở Nam Định
28 15.25 Cơ sở Nam Định
29 15 Cơ sở Nam Định
30 Công nghệ dệt, may 16 Cơ sở Nam Định

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Ngôn ngữ Anh 18.5 Cơ sở Hà Nội
2 Quản trị kinh doanh 20.5 Cơ sở Hà Nội
3 19.5 Cơ sở Hà Nội
4 Tài chính - ngân hàng 18.5 Cơ sở Hà Nội
5 Kế toán 19.5 Cơ sở Hà Nội
6 20 Cơ sở Hà Nội
7 Công nghệ thông tin 22 Cơ sở Hà Nội
8 20 Cơ sở Hà Nội
9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20.5 Cơ sở Hà Nội
10 21.5 Cơ sở Hà Nội
11 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 19 Cơ sở Hà Nội
12 22 Cơ sở Hà Nội
13 19 Cơ sở Hà Nội
14 18 Cơ sở Hà Nội
15 Công nghệ dệt, may 21.5 Cơ sở Hà Nội
16 Ngôn ngữ Anh 16.5 Cơ sở Nam Định
17 Quản trị kinh doanh 18.5 Cơ sở Nam Định
18 17.5 Cơ sở Nam Định
19 Tài chính - ngân hàng 16.5 Cơ sở Nam Định
20 Kế toán 17.5 Cơ sở Nam Định
21 17.5 Cơ sở Nam Định
22 Công nghệ thông tin 18.5 Cơ sở Nam Định
23 18 Cơ sở Nam Định
24 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 18 Cơ sở Nam Định
25 18 Cơ sở Nam Định
26 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 17.5 Cơ sở Nam Định
27 18.5 Cơ sở Nam Định
28 17.5 Cơ sở Nam Định
29 16.5 Cơ sở Nam Định
30 Công nghệ dệt, may 18.5 Cơ sở Nam Định