Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Mã trường: DKK
Tên viết tắt: UNETI
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF ECONOMICS - TECHNOLOGY FOR INDUSTRIES
Điện thoại: 024.386 21 504
Hotline:
Địa chỉ: 456 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 23
2 Quản trị kinh doanh 23.5
3 Kinh doanh thương mại 24
4 Tài Chính - Ngân hàng 22.8
5 Bảo hiểm 21
6 Kế toán 22.5
7 Khoa học dữ liệu 22
8 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 22.2
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính 22.2
10 Công nghệ Thông tin 24
11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 21.5
12 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 21.5
13 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22
14 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 21.8
15 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23
16 Công nghệ sợi, dệt 19
17 Công nghệ dệt, may 21
18 Công nghệ thực phẩm 21
19 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24
20 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 22.8

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 25.5
2 Quản trị kinh doanh 26
3 Kinh doanh thương mại 26.5
4 Tài Chính - Ngân hàng 25.2
5 Bảo hiểm 23.5
6 Kế toán 25
7 Khoa học dữ liệu 24.2
8 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 24.8
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính 24.8
10 Công nghệ Thông tin 25.8
11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 24
12 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24.2
13 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24.2
14 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 24.1
15 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25.5
16 Công nghệ sợi, dệt 21
17 Công nghệ dệt, may 23.5
18 Công nghệ thực phẩm 23.5
19 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.5
20 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 25.2