Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: VNU University of Economics and Business
Địa chỉ: Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Website: ueb.edu.vn
Điện thoại: (024).37547506
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 33.45 Toán >=8,4 , TTNV: NV1,NV2,NV3, Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2, Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4
2 Tài chính - Ngân hàng 32.72 Toán >=8,6 , TTNV: NV1,NV2, Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2, Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4
3 Kế toán 32.6 Toán >=9,2 , TTNV: NV1,NV2,NV3 , Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2, Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4
4 Kinh tế quốc tế 34.5 Toán >=8,6 , TTNV: NV1,NV2, Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2, Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4
5 Kinh tế 32.47 Toán >=8,2 , TTNV: NV1
6 Quản trị kinh doanh 30.57 TTNV: NV1
7 Kinh tế phát triển 31.73 Toán >=8,2 , NV1 , Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2, Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4