Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHE
Tên viết tắt: UEB
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: VNU University of Economics and Business
Điện thoại: (024).37547506
Hotline:
Địa chỉ: Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 33.93 Điểm toán 8.0, NV1, NV2
2 Tài chính - Ngân hàng 33.18 Điểm toán 8.6, NV1, NV2, NV3, NV4
3 Kế toán 33.07 Điểm toán 8.0, NV1, NV2
4 Kinh tế quốc tế 35.33 Điểm toán 8.4, NV1
5 Kinh tế 33.5 Điểm toán 7.8, Từ NV1 đến NV11
6 Kinh tế phát triển 33.05 Điểm toán 7.0, NV1