Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: VNU University of Economics and Business
Địa chỉ: Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Website: ueb.edu.vn
Điện thoại: (024).37547506
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 36.2 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
2 Tài chính - ngân hàng 35.75 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
3 Kế toán 35.55
4 Kinh tế quốc tế 36.53 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
5 Kinh tế 35.83 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
6 Quản trị kinh doanh 34.85 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
7 Kinh tế phát triển 35.57 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
8 Quản trị kinh doanh 32.65 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2