Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHE
Tên viết tắt: UEB
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: VNU University of Economics and Business
Điện thoại: (024).37547506
Hotline:
Địa chỉ: Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 33.93 Điểm toán 8.0, NV1, NV2
2 Tài chính - Ngân hàng 33.18 Điểm toán 8.6, NV1, NV2, NV3, NV4
3 Kế toán 33.07 Điểm toán 8.0, NV1, NV2
4 Kinh tế quốc tế 35.33 Điểm toán 8.4, NV1
5 Kinh tế 33.5 Điểm toán 7.8, Từ NV1 đến NV11
6 Kinh tế phát triển 33.05 Điểm toán 7.0, NV1