Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An

Mã trường: DLA
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: (0272) 3512826
Hotline:
Địa chỉ: 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp Tân An, Long An

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 15
2 Quản trị kinh doanh 15
3 Tài Chính - Ngân hàng 15
4 Luật kinh tế 15
5 Khoa học máy tính 15
6 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15
7 Quản trị công nghệ truyền thông 16
8 Kiến trúc 17
9 Ngôn ngữ Anh 15
10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
11 Marketing 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 18
2 Quản trị kinh doanh 18
3 Tài Chính - Ngân hàng 18
4 Luật kinh tế 18
5 Khoa học máy tính 18
6 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18
7 Quản trị công nghệ truyền thông 19
8 Kiến trúc 20
9 Ngôn ngữ Anh 18
10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
11 Marketing 18

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 550
2 Quản trị kinh doanh 550
3 Tài Chính - Ngân hàng 550
4 Luật kinh tế 550
5 Khoa học máy tính 550
6 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 550
7 Quản trị công nghệ truyền thông 600
8 Kiến trúc 650
9 Ngôn ngữ Anh 550
10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 550
11 Marketing 550