Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên

Mã trường: DVB
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: 0208 3755 878
Hotline:
Địa chỉ: Đường 1B- Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 15
2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 15
3 Quản trị kinh doanh 15
4 Kế toán 15
5 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 15
6 Công nghệ Thông tin 15
7 Kỹ thuật cơ khí 15
8 Kỹ thuật điện 15
9 Du lịch 15
10 Luật 15