Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHX
Tên viết tắt: USSH
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: University of Scocial Science and Humanities
Điện thoại: 0243 8585237
Hotline:
Địa chỉ: số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Báo chí 23.75
2 Báo chí 23.75
3 Báo chí 23.75
4 Báo chí 23.75
5 Báo chí 23.75
6 Báo chí 23.75
7 Chính trị học 18
8 Chính trị học 18
9 Chính trị học 18
10 Chính trị học 18
11 Chính trị học 18
12 Chính trị học 18
13 Công tác xã hội 18
14 Công tác xã hội 18
15 Công tác xã hội 18
16 Công tác xã hội 18
17 Công tác xã hội 18
18 Công tác xã hội 18
19 Đông Nam Á học 18
20 Đông Nam Á học 18
21 Đông Nam Á học 18
22 Báo chí *(CTĐT CLC) 23.75
23 Báo chí *(CTĐT CLC) 23.75
24 Báo chí *(CTĐT CLC) 23.75
25 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) 23.75