Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHX
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: University of Scocial Science and Humanities
Địa chỉ: số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Website: ussh.vnu.edu.vn/
Điện thoại: 0243 8585237
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Báo chí 23.75
2 Báo chí 18
3 Chính trị học 18
4 Công tác xã hội 18
5 Đông phương học 25.25
6 Hán Nôm 23.5
7 Khoa học quản lý 21.75
8 Lịch sử 18
9 Lưu trữ học 18
10 Ngôn ngữ học 18
11 Nhân học 18
12 Nhật Bản học 25.75
13 Quan hệ công chúng 24
14 Quản lý thông tin 18
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.25
16 Quản trị khách sạn 25.25
17 Quản trị văn phòng 20
18 Quốc tế học 23.25
19 Tâm lý học 19.5
20 Thông tin - Thư viện 18
21 Tôn giáo học 18
22 Triết học 18
23 Văn học 18
24 Việt Nam học 20
25 Xã hội học 18
26 Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) 23.25
27 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) 21
28 Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) 19.25