Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM

Mã trường: QST
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM
Tên tiếng Anh: VNUHCM-UNIVERSITY OF SCIENCE
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 62884499 - 3355
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Sinh học 18
2 Sinh học (CT Chất lượng cao) 18
3 Công nghệ Sinh học 25
4 Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) 23.75
5 Vật lý học 17
6 Hoá học 25
7 Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp) 22
8 Khoa học vật liệu 17
9 Vật lý Y khoa 22
10 Địa chất học 17
11 Hải dương học 17
12 Hóa học (CT Chất lượng cao) 22
13 Khoa học Môi trường 17
14 Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) 16
15 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) 22.75
16 Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) 26.65
17 Công nghệ vật liệu 18
18 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 27.2
19 Kỹ thuật địa chất 17
20 Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) 24.7
21 Công nghệ kỹ thuật môi trường 17
22 Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) 17
23 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 23
24 Kỹ thuật hạt nhân 17
25 Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) 25.75
26 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) 18

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên ngành
1 Sinh học 608
2 Sinh học (CT Chất lượng cao) 662
3 Công nghệ Sinh học 810
4 Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) 686
5 Vật lý học 600
6 Hoá học 754
7 Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp) 603
8 Khoa học vật liệu 600
9 Vật lý Y khoa 670
10 Địa chất học 600
11 Hải dương học 602
12 Hóa học (CT Chất lượng cao) 703
13 Khoa học Môi trường 601
14 Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) 600
15 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) 651
16 Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) 903
17 Công nghệ vật liệu 602
18 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 880
19 Kỹ thuật địa chất 600
20 Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) 675
21 Công nghệ kỹ thuật môi trường 605
22 Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) 606
23 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 653
24 Kỹ thuật hạt nhân 623
25 Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) 703
26 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) 650