Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM

Mã trường: QST
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM
Tên tiếng Anh: VNUHCM-UNIVERSITY OF SCIENCE
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 62884499 - 3355
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Sinh học 19
2 Sinh học (CLC) 19
3 Công nghệ Sinh học 25.5
4 Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) 25
5 Vật lý học 18
6 Hoá học 25.65
7 Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp) 22
8 Khoa học vật liệu 19
9 Vật lý Y khoa 24.5
10 Địa chất học 17
11 Hải dương học 18
12 Khoa học Môi trường 17.5
13 Toán học 24.35
14 Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) 28
15 Công nghệ vật liệu 22
16 Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) 26.9
17 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 27.4
18 Kỹ thuật địa chất 17
19 Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) 24.6
20 Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) 25.25
21 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
22 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) 23
23 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 25.35
24 Kỹ thuật hạt nhân 19
25 Hóa học (CT Chất lượng cao) 24.5
26 Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) 17.5
27 Khoa học dữ liệu 26.85