Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTZ
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF SCICENCES
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: www.tnus.edu.vn
Điện thoại: 0208 3904315
Hotline: 0989.82.11.99
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Công nghệ sinh học (Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh CLC) 20 Chương trình chất lượng cao
2 Luật (Dịch vụ pháp luật (CLC)) 16.5 Chương trình chất lượng cao
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị khách sạn và Resort (CLC)) 16.5 Chương trình chất lượng cao
4 Công nghệ Sinh học 18 Chương trình đại trà
5 Luật 15 Chương trình đại trà
6 Khoa học quản lý 15 Chương trình đại trà
7 Khoa học Môi trường 15 Chương trình đại trà
8 Toán tin 15 Chương trình đại trà
9 Công nghệ kỹ thuật hoá học 15 Chương trình đại trà
10 Hóa dược 15 Chương trình đại trà
11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 Chương trình đại trà
12 Du lịch 15 Chương trình đại trà
13 Quản lý tài nguyên và môi trường 15 Chương trình đại trà
14 Ngôn ngữ Anh 15 Chương trình đại trà
15 Công tác xã hội 15 Chương trình đại trà
16 Văn học 15 Chương trình đại trà
17 Lịch sử 15 Chương trình đại trà
18 Báo chí 15 Chương trình đại trà
19 Thông tin - thư viện 15 Chương trình đại trà
20 Việt Nam học 15 Chương trình đại trà
21 Vật lý học 15 Chương trình đại trà
22 Hàn Quốc học 16.5 Chương trình đại trà
23 Trung Quốc học 16.5 Chương trình đại trà

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Công nghệ sinh học (Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh CLC) 23 Chương trình chất lượng cao
2 Luật (Dịch vụ pháp luật (CLC)) 21 Chương trình chất lượng cao
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị khách sạn và Resort (CLC)) 21 Chương trình chất lượng cao
4 Công nghệ Sinh học 21 Chương trình đại trà
5 Luật 18 Chương trình đại trà
6 Khoa học quản lý 18 Chương trình đại trà
7 Khoa học Môi trường 18 Chương trình đại trà
8 Toán tin 18 Chương trình đại trà
9 Công nghệ kỹ thuật hoá học 18 Chương trình đại trà
10 Hóa dược 18 Chương trình đại trà
11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18 Chương trình đại trà
12 Du lịch 18 Chương trình đại trà
13 Quản lý tài nguyên và môi trường 18 Chương trình đại trà
14 Ngôn ngữ Anh 18 Chương trình đại trà
15 Công tác xã hội 18 Chương trình đại trà
16 Văn học 18 Chương trình đại trà
17 Lịch sử 18 Chương trình đại trà
18 Báo chí 18 Chương trình đại trà
19 Thông tin - thư viện 18 Chương trình đại trà
20 Việt Nam học 18 Chương trình đại trà
21 Vật lý học 18 Chương trình đại trà
22 Hàn Quốc học 21 Chương trình đại trà
23 Trung Quốc học 21.5 Chương trình đại trà