Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTZ
Tên viết tắt: TNUS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF SCICENCES
Điện thoại: 0208 3904315
Hotline: 0989.82.11.99
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh 19
2 Dịch vụ pháp luật 16.5
3 Quản trị khách sạn và Khu nghỉ dưỡng cao cấp 16.5
4 Luật 15
5 Khoa học quản lý 15
6 Vật lý học 15
7 Khoa học Môi trường 15
8 Toán học 15
9 Toán tin 15
10 Công nghệ kỹ thuật hoá học 15
11 Hóa dược 15
12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
13 Du lịch 15
14 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
15 Ngôn ngữ Anh 15
16 Công tác xã hội 15
17 Văn học 15
18 Lịch sử 15
19 Báo chí 16
20 Thông tin - thư viện 15
21 Hàn Quốc học 16.5
22 Trung Quốc học 16.5
23 Quản lý Thể dục thể thao 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh 23.5
2 Dịch vụ pháp luật 22
3 Quản trị khách sạn và Khu nghỉ dưỡng cao cấp 22
4 Luật 19
5 Khoa học quản lý 18
6 Vật lý học 18
7 Khoa học Môi trường 18
8 Toán học 18
9 Toán tin 18
10 Công nghệ kỹ thuật hoá học 18
11 Hóa dược 18
12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19
13 Du lịch 19
14 Quản lý tài nguyên và môi trường 18
15 Ngôn ngữ Anh 20
16 Công tác xã hội 18
17 Văn học 18
18 Lịch sử 18
19 Báo chí 18
20 Thông tin - thư viện 18
21 Hàn Quốc học 22.5
22 Trung Quốc học 22.5
23 Quản lý Thể dục thể thao 18