Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTZ
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF SCICENCES
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: www.tnus.edu.vn
Điện thoại: 0208 3904315
Hotline: 0989.82.11.99
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 0