Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Mã trường: DHT
Tên viết tắt: HUSC
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế
Tên tiếng Anh: HUE UNIVERSITY OF SCIENCES
Điện thoại: (0234) 3823290
Hotline: 0914 145 414
Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hán - Nôm 15.5
2 Triết học 15
3 Lịch sử 15.5
4 Văn học 15.5
5 Quản lý Nhà nước 15
6 Xã hội học 15.5
7 Đông phương học 15.5
8 Báo chí 17
9 Truyền thông số 16.5
10 Công nghệ Sinh học 16
11 Hoá học 15
12 Khoa học Môi trường 15
13 Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường 15
14 Kỹ thuật Phần mềm 16.5
15 Quản trị và phân tích dữ liệu 16
16 Công nghệ Thông tin 17
17 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 15
18 Công nghệ kỹ thuật hoá học 15
19 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15
20 Kiến trúc 16
21 Địa kỹ thuật xây dựng 15
22 Công tác xã hội 15.5
23 Quản lý tài nguyên và môi trường 15