Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế

Mã trường: DHT
Tên viết tắt: HUSC
Tên tiếng Việt: Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế
Tên tiếng Anh: HUE UNIVERSITY OF SCIENCES
Điện thoại: (0234) 3823290
Hotline: 0914 145 414
Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Hán - Nôm 15.75
2 Triết học 16
3 15
4 Ngôn ngữ học 15.75
5 Văn học 15.75
6 Toán kinh tế 16
7 Quản lý Nhà nước 16
8 Xã hội học 15.75
9 Đông phương học 15
10 Báo chí 16
11 Công nghệ Sinh học 15
12 Kỹ thuật sinh học 15
13 Hóa học 16
14 Khoa học Môi trường 16
15 Toán ứng dụng 15
16 Kỹ thuật Phần mềm 16
17 Quản trị và phân tích dữ liệu 17
18 Công nghệ thông tin 17
19 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 15
20 Công nghệ kỹ thuật hoá học 16
21 Kỹ thuật môi trường 16
22 Kỹ thuật địa chất 15.5
23 Kiến trúc 15
24 Quy hoạch vùng và đô thị 15
25 Địa kỹ thuật xây dựng 15.5
26 Công tác xã hội 16
27 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.5

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Hán - Nôm 20
2 Triết học 19
3 18.5
4 Ngôn ngữ học 20
5 Văn học 20
6 Toán kinh tế 20
7 Quản lý Nhà nước 18.5
8 Xã hội học 20
9 Đông phương học 19
10 Báo chí 20
11 Công nghệ Sinh học 20
12 Kỹ thuật sinh học 20
13 Hóa học 19
14 Khoa học Môi trường 18.5
15 Kỹ thuật Phần mềm 20
16 Công nghệ thông tin 20
17 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 18
18 Công nghệ kỹ thuật hoá học 19
19 Kỹ thuật môi trường 20
20 Kỹ thuật địa chất 18.5
21 Kiến trúc 18.5
22 Địa kỹ thuật xây dựng 18.5
23 Công tác xã hội 19.5
24 Quản lý tài nguyên và môi trường 18.5