Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Khánh Hòa

Mã trường: UKH
Tên viết tắt: ĐHKH
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khánh Hòa
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF KHANH HOA
Điện thoại: 0258 3 523 420
Hotline:
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Sư phạm Toán học 19
2 Sư phạm Vật lý 19
3 Giáo dục Tiểu học 19
4 Ngôn ngữ Anh 15 Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5
5 Văn học 15
6 Sư phạm Ngữ văn 19
7 Việt Nam học 15
8 Việt Nam học 15
9 Quản trị kinh doanh 15.5
10 Sinh học ứng dụng 15
11 Hóa học 15
12 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 15
13 Quản trị khách sạn 15
14 Quản trị kinh doanh 16
15 Hóa học 15
16 15
17 Quản trị kinh doanh 15
18 Ngôn ngữ Anh 15 Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5
19 Văn hoá học 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Sư phạm Toán học 22.5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên
2 Sư phạm Vật lý 22.5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên
3 Giáo dục Tiểu học 22.5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên
4 Ngôn ngữ Anh 19 Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên
5 Văn học 18
6 Sư phạm Ngữ văn 22.5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên
7 Việt Nam học 18
8 Việt Nam học 18
9 Quản trị kinh doanh 18
10 Sinh học ứng dụng 16
11 Hóa học 16
12 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 18
13 Quản trị khách sạn 18
14 Quản trị kinh doanh 20
15 Hóa học 16
16 16
17 Quản trị kinh doanh 18
18 Ngôn ngữ Anh 19 Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên
19 Văn hoá học 18
Tuyển sinh Cao đẳng các ngành NĂM 2021
STT Tên ngành
Hiện chưa có dữ liệu.