Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Hùng Vương

Mã trường: THV
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hùng Vương
Tên tiếng Anh: HUNG VUONG UNIVERSITY
Địa chỉ: Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Website: www.hvu.edu.vn
Điện thoại: 02103 993 369
Hotline: 0918254788
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 15
2 15
3 15
4 15
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
6 Công tác xã hội 15
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 15
8 15
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
10 15
11 Khoa học cây trồng 15
12 15
13 Thú y 15
14 Giáo dục Tiểu học 18.5 HL 12 Giỏi
15 Sư phạm Toán học 18.5 HL 12 Giỏi
16 18.5 HL 12 Giỏi
17 18.5 HL 12 Giỏi
18 25 HL 12 Giỏi
19 Giáo dục Thể chất 23.5 HL 12 Khá
20 Sư phạm âm nhạc 23.5 HL 12 Khá
21 Sư phạm Hoá học 23.5 HL 12 Khá

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 18
2 18
3 18
4 18
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
6 Công tác xã hội 18
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 18
8 18
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18
10 18
11 Khoa học cây trồng 18
12 18
13 Thú y 18
14 32 HL 12 Giỏi
15 Giáo dục Thể chất 26 HL 12 Khá
16 Sư phạm âm nhạc 26 HL 12 Khá
17 Sư phạm Hoá học 26 HL 12 Khá