Trường Đại học Hùng Vương

Mã trường: THV
Tên viết tắt: HVU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hùng Vương
Tên tiếng Anh: HUNG VUONG UNIVERSITY
Điện thoại: 02103 993 369
Hotline: 0918254788
Địa chỉ: Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 26.5
2 Sư phạm Toán học 24.5
3 Sư phạm Ngữ văn 26.25
4 Sư phạm Tiếng Anh 25.25
5 Giáo dục Mầm non 26
6 Giáo dục Thể chất 24
7 Sư phạm âm nhạc 24
8 Điều dưỡng 19
9 Ngôn ngữ Trung Quốc 17
10 Ngôn ngữ Anh 17
11 Kinh tế 16
12 Quản trị kinh doanh 17
13 Tài Chính - Ngân hàng 17
14 Kế toán 17
15 Chăn nuôi 16
16 Khoa học cây trồng 16
17 Thú y 17
18 Du lịch 17
19 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17
20 Công nghệ Thông tin 16
21 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16
22 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 26.45 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
2 Sư phạm Toán học 26 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 Sư phạm Ngữ văn 25 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
4 Sư phạm Tiếng Anh 25.5 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 Giáo dục Mầm non 32 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
6 Giáo dục Thể chất 26 Học lực lớp 12 đạt Khá
7 Sư phạm âm nhạc 26 Học lực lớp 12 đạt Khá
8 Điều dưỡng 20 Học lực lớp 12 đạt Khá
9 Ngôn ngữ Trung Quốc 18
10 Ngôn ngữ Anh 18
11 Kinh tế 18
12 Quản trị kinh doanh 18
13 Tài Chính - Ngân hàng 18
14 Kế toán 18
15 Chăn nuôi 18
16 Khoa học cây trồng 18
17 Thú y 18
18 Du lịch 18
19 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
20 Công nghệ Thông tin 18
21 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18
22 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18