Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Mã trường: HHA
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tên tiếng Anh: VIETNAM MARITIME UNIVERSITY
Địa chỉ: số 484 Đường Lạch Tray, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Website: vimaru.edu.vn/
Điện thoại: 0225. 3829 109
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Điện tự động giao thông vận tải 14
2 Đóng tàu và công trình ngoài khơi 14
3 Kỹ thuật ô tô 23.75
4 Kỹ thuật nhiệt lạnh 18
5 Máy và tự động công nghiệp 15
6 Xây dựng công trình thủy 14
7 Kỹ thuật an toàn hàng hải 14
8 Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng 14
9 Công nghệ thông tin 23
10 Công nghệ phần mềm 21.75
11 Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính 20.25
12 Kỹ thuật môi trường 15
13 Kỹ thuật công nghệ hóa học 14
14 Tiếng Anh thương mại 30
15 Ngôn ngữ Anh 29.5
16 Kinh tế vận tải biển 23.75
17 Kinh tế vận tải thủy 21.5
18 Logistics và chuỗi cung ứng 25.25
19 Kinh tế ngoại thương 24.5
20 Quản trị kinh doanh 23.25
21 Quản trị tài chính kế toán 22.75
22 Quản trị tài chính ngân hàng 22
23 Luật hàng hải 20.5
24 Kinh tế ngoại thương (CLC) 21
25 Công nghệ thông tin 19
26 Quản lý kinh doanh & Marketing 20
27 Kinh tế Hàng hải 18
28 Kinh doanh quốc tế 21

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Điện tự động giao thông vận tải 18
2 Đóng tàu và công trình ngoài khơi 18
3 Kỹ thuật ô tô 25
4 Kỹ thuật nhiệt lạnh 22
5 Máy và tự động công nghiệp 20.5
6 Xây dựng công trình thủy 18
7 Kỹ thuật an toàn hàng hải 18
8 Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng 18
9 Công nghệ thông tin 26
10 Công nghệ phần mềm 24
11 Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính 23
12 Kỹ thuật môi trường 20
13 Kỹ thuật công nghệ hóa học 18
14 Công nghệ thông tin 22