Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Mã trường: HHA
Tên viết tắt: VMU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tên tiếng Anh: VIETNAM MARITIME UNIVERSITY
Điện thoại: 0225. 3829 109
Hotline:
Địa chỉ: số 484 Đường Lạch Tray, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 14
2 14
3 Kỹ thuật ô tô 23.75
4 18
5 15
6 14
7 14
8 14
9 Công nghệ thông tin 23
10 21.75
11 20.25
12 Kỹ thuật môi trường 15
13 14
14 30
15 Ngôn ngữ Anh 29.5
16 23.75
17 21.5
18 25.25
19 24.5
20 Quản trị kinh doanh 23.25
21 22.75
22 22
23 20.5
24 21
25 Công nghệ thông tin 19
26 20
27 18
28 Kinh doanh quốc tế 21

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 18
2 18
3 Kỹ thuật ô tô 25
4 22
5 20.5
6 18
7 18
8 18
9 Công nghệ thông tin 26
10 24
11 23
12 Kỹ thuật môi trường 20
13 18
14 Công nghệ thông tin 22