Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Mã trường: HHA
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tên tiếng Anh: VIETNAM MARITIME UNIVERSITY
Địa chỉ: số 484 Đường Lạch Tray, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Website: vimaru.edu.vn/
Điện thoại: 0225. 3829 109
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 18
2 14
3 21
4 18.75
5 Điện tự động giao thông vận tải 14
6 21.75
7 18
8 14
9 14
10 Đóng tàu và công trình ngoài khơi 14
11 14
12 19
13 21.5
14 Kỹ thuật ô tô 23.75
15 Kỹ thuật nhiệt lạnh 18
16 Máy và tự động công nghiệp 15
17 Xây dựng công trình thủy 14
18 Kỹ thuật an toàn hàng hải 14
19 14
20 Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng 14
21 Công nghệ thông tin 23
22 Công nghệ phần mềm 21.75
23 Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính 20.25
24 Kỹ thuật môi trường 15
25 Kỹ thuật công nghệ hóa học 14
26 14
27 19
28 Tiếng Anh thương mại 30
29 Ngôn ngữ Anh 29.5
30 Kinh tế vận tải biển 23.75
31 Kinh tế vận tải thủy 21.5
32 Logistics và chuỗi cung ứng 25.25
33 Kinh tế ngoại thương 24.5
34 Quản trị kinh doanh 23.25
35 Quản trị tài chính kế toán 22.75
36 Quản trị tài chính ngân hàng 22
37 Luật hàng hải 20.5
38 18
39 Kinh tế ngoại thương (CLC) 21
40 14
41 Công nghệ thông tin (CLC) 19
42 Quản lý kinh doanh & Marketing 20
43 Kinh tế Hàng hải 18
44 Kinh doanh quốc tế & Logistics 21
45 14
46 14

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 20.5
2 18
3 24.5
4 22
5 Điện tự động giao thông vận tải 18
6 24
7 21.5
8 18
9 18
10 Đóng tàu và công trình ngoài khơi 18
11 18
12 22.25
13 23.5
14 Kỹ thuật ô tô 25
15 Kỹ thuật nhiệt lạnh 22
16 Máy và tự động công nghiệp 20.5
17 Xây dựng công trình thủy 18
18 Kỹ thuật an toàn hàng hải 18
19 18
20 Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng 18
21 Công nghệ thông tin 26
22 Công nghệ phần mềm 24
23 Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính 23
24 Kỹ thuật môi trường 20
25 Kỹ thuật công nghệ hóa học 18
26 20
27 22
28 19
29 Công nghệ thông tin (CLC) 22
30 18
31 18