Trường Đại học Hải Dương

Mã trường: DKT
Tên viết tắt: UHD
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hải Dương
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF HAI DUONG
Điện thoại: 0220.3861.121
Hotline: 0936.835.882
Địa chỉ: Khu Đô thị phía Nam - Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 14.5
2 Tài Chính - Ngân hàng 14.5
3 Quản trị kinh doanh 14.5
4 Quản trị văn phòng 15
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14.5
6 Kinh tế 15
7 Công nghệ Thông tin 14.5
8 Ngôn ngữ Anh 14.5

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 15.5
2 Tài Chính - Ngân hàng 15.5
3 Quản trị kinh doanh 16.1
4 Quản trị văn phòng 15.6
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.6
6 Kinh tế 15.6
7 Công nghệ Thông tin 16.1
8 Ngôn ngữ Anh 16.1