Trường Đại học Hà Hoa Tiên

Mã trường: DHH
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hà Hoa Tiên
Tên tiếng Anh:
Email:
Điện thoại:
Hotline:
Địa chỉ: Xã Hoàng Đông - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam