Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

Mã trường: GTS
Tên viết tắt: HUT
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH UNVERSITY OF TRANSPORT
Website: ut.edu.vn/
Điện thoại: 028 3899 1373
Hotline:
Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 24.2
2 Công nghệ thông tin 26
3 26.9
4 27.1
5 Kỹ thuật Cơ khí 22.7
6 Kỹ thuật Cơ khí 24.6
7 Kỹ thuật tàu thủy 15
8 Kỹ thuật ô tô 25.3
9 Kỹ thuật ô tô 25.4
10 24.2
11 19.5
12 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 23.6
13 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 25.4
14 Kỹ thuật môi trường 15
15 23.4
16 22.2
17 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 15
18 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 23
19 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 21
20 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16.4
21 24.2
22 24.2
23 Khai thác vận tải 25.9
24 Kinh tế vận tải 25.5
25 15
26 15
27 23.7
28 15
29 Công nghệ thông tin 24.5
30 Kỹ thuật Cơ khí 24.1
31 19
32 23.2
33 Kỹ thuật xây dựng 20
34 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18
35 22.2
36 25.7
37 24.8
38 15
39 15
40 20

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 26.7
2 Công nghệ thông tin 28.2
3 29.1
4 29.4
5 Kỹ thuật Cơ khí 23.8
6 Kỹ thuật Cơ khí 26.2
7 Kỹ thuật tàu thủy 18
8 Kỹ thuật ô tô 27
9 Kỹ thuật ô tô 27.1
10 25.5
11 20
12 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 25.6
13 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 26.5
14 Kỹ thuật môi trường 18
15 25.8
16 24.5
17 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 19
18 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 25.2
19 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 21
20 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 20
21 25.8
22 25.6
23 Khai thác vận tải 27.5
24 Kinh tế vận tải 27.1
25 Công nghệ thông tin 26
26 Kỹ thuật Cơ khí 26
27 23.4
28 25
29 Kỹ thuật xây dựng 23.4
30 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 22
31 24
32 28
33 26
34 18
35 18
36 23.5