Trường Đại học Đông Đô

Mã trường: DDD
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Đông Đô
Tên tiếng Anh:
Website: hdiu.edu.vn/
Email:
Điện thoại: (024).37719960
Hotline:
Địa chỉ: km25, Quốc lộ 6, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2019

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 14
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 14
3 Ngôn ngữ Nhật 14
4 Quản lý Nhà nước 14
5 Quan hệ quốc tế 14
6 Việt Nam học 14
7 Thông tin - thư viện 14
8 Quản trị kinh doanh 14
9 Thương mại điện tử 14
10 Tài Chính - Ngân hàng 14
11 Kế toán 14
12 Luật kinh tế 14
13 Công nghệ Sinh học 14
14 Công nghệ Thông tin 14
15 Công nghệ kỹ thuật ô tô 14
16 Công nghệ kỹ thuật môi trường 14
17 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 14
18 Kiến trúc 14
19 Kỹ thuật xây dựng 14
20 Thú y 14
21 Dược học 20
22 Điều dưỡng 18
23 Kỹ thuật xét nghiệm y học 18