Trường Đại học Điện Lực

Mã trường: DDL
Tên viết tắt: EPU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Điện Lực
Tên tiếng Anh: ELECTRIC POWER UNIVERSITY
Website: epu.edu.vn/
Email: dt@epu.edu.vn
Điện thoại: 024 2245 2662
Hotline: 024 2245 2662
Địa chỉ: 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 23.25
2 Thương mại điện tử 24.65
3 Tài Chính - Ngân hàng 23.65
4 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23.25
5 Kế toán 23.4
6 Công nghệ Thông tin 24.4
7 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 17
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 23
9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24.5
10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22.5
11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.75
12 Kiểm toán 23
13 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 23.5
14 Công nghệ kỹ thuật năng lượng 17
15 Công nghệ kỹ thuật môi trường 16
16 Quản lý công nghiệp 20.5
17 Quản lý năng lượng 18
18 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 24.25
19 Kỹ thuật nhiệt 18.5

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22.5
2 Công nghệ Thông tin 26
3 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 18
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 22.5
5 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 23
7 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 22
8 Công nghệ kỹ thuật năng lượng 18
9 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
10 Quản lý năng lượng 18
11 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25.5
12 Kỹ thuật nhiệt 18