Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Đà Lạt

Mã trường: TDL
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Đà Lạt
Tên tiếng Anh: Da Lat University
Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Tp. Đà Lạt.
Website: dlu.edu.vn/
Điện thoại: 02633 825091
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 16
2 Đông phương học 16
3 Công nghệ Sinh học 15
4 Khoa học Môi trường 15
5 Công tác xã hội 15
6 18.5
7 Văn hoá học 15
8 Giáo dục Tiểu học 19.5
9 15
10 Xã hội học 15
11 Văn học 15
12 Việt Nam học 15
13 Sư phạm Toán học 18.5
14 Sư phạm Vật lý 21
15 Sư phạm Hoá học 18.5
16 Sư phạm Sinh học 22
17 18.5
18 Sư phạm Lịch sử 18.5
19 Công nghệ sau thu hoạch 15
20 Quốc tế học 15
21 Sư phạm Tin học 24
22 Vật lý học 15
23 Hoá học 15
24 Toán học 15
25 Kỹ thuật hạt nhân 15
26 Sinh học 15
27 Lịch sử 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 21
2 Đông phương học 21
3 Công nghệ Sinh học 18
4 Khoa học Môi trường 18
5 Công tác xã hội 20
6 24
7 Văn hoá học 18
8 Giáo dục Tiểu học 24
9 18
10 Xã hội học 18
11 Văn học 18
12 Việt Nam học 18
13 Sư phạm Toán học 24
14 Sư phạm Vật lý 24
15 Sư phạm Hoá học 24
16 Sư phạm Sinh học 24
17 24
18 Sư phạm Lịch sử 24
19 Công nghệ sau thu hoạch 18
20 Quốc tế học 18
21 Sư phạm Tin học 24
22 Vật lý học 18
23 Hoá học 18
24 Toán học 20
25 Kỹ thuật hạt nhân 20
26 Sinh học 18
27 Lịch sử 18