Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Mã trường: DVX
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: 0238 3956 561
Hotline:
Địa chỉ: Số 103, đường Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 15
2 Tài Chính - Ngân hàng 15
3 Kế toán 15
4 Công nghệ Sinh học 15
5 Công nghệ Thông tin 15
6 Kỹ thuật xây dựng 15
7 Quản trị khách sạn 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 17
2 Tài Chính - Ngân hàng 17
3 Kế toán 17
4 Công nghệ Sinh học 17
5 Công nghệ Thông tin 17
6 Kỹ thuật xây dựng 17
7 Quản trị khách sạn 17