Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTC
Tên viết tắt: ICTU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Điện thoại: 0208 3846 254
Hotline: 0981 336 628
Địa chỉ: Đường Z115, P. Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
3 Công nghệ thông tin 17
4 18
5 An toàn thông tin 17
6 Khoa học máy tính 18
7 17
8 Hệ thống thông tin 17
9 Kỹ thuật Phần mềm 18
10 Kỹ thuật cơ điện tử 17
11 Công nghệ ô tô và giao thông thông minh 17
12 Công nghệ kỹ thuật máy tính 16
13 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 16
14 Kỹ thuật Y sinh 17
15 Hệ thống thông tin 17
16 Quản trị Văn phòng 17
17 Thương mại điện tử 17
18 Công nghệ truyền thông 17
19 17
20 Thiết kế đồ họa 18
21 Truyền thông đa phương tiện 16
22 Thương mại điện tử 17
23 19
24 Công nghệ thông tin 19
25 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 16
26 17
27 16
28 Kỹ thuật cơ điện tử 17
29 18
30 16

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
3 Công nghệ thông tin 18
4 18
5 An toàn thông tin 18
6 Khoa học máy tính 18
7 18
8 Hệ thống thông tin 18
9 Kỹ thuật Phần mềm 18
10 Kỹ thuật cơ điện tử 18
11 Công nghệ ô tô và giao thông thông minh 18
12 Công nghệ kỹ thuật máy tính 18
13 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 18
14 Kỹ thuật Y sinh 18
15 Hệ thống thông tin 18
16 Quản trị Văn phòng 18
17 Thương mại điện tử 18
18 Công nghệ truyền thông 18
19 18
20 Thiết kế đồ họa 18
21 Truyền thông đa phương tiện 18
22 Thương mại điện tử 18
23 20
24 Công nghệ thông tin 20
25 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 18
26 18
27 18
28 Kỹ thuật cơ điện tử 18
29 18
30 18