Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTC
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Địa chỉ: Đường Z115, P. Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: www.ictu.edu.vn
Điện thoại: 0208 3846 254
Hotline: 0981 336 628
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
3 Công nghệ Thông tin 17
4 Khoa học máy tính 18
5 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 17
6 Kỹ thuật Phần mềm 17
7 Hệ thống thông tin 17
8 An toàn thông tin 17
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính 16
10 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 16
11 Kỹ thuật y sinh 17
12 Hệ thống thông tin quản lý 17
13 Quản trị văn phòng 16
14 Thương mại điện tử 16
15 Công nghệ truyền thông 16
16 Thiết kế đồ họa 18
17 Truyền thông đa phương tiện 16
18 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông 18
19 Kỹ thuật phần mềm 19
20 Thương mại điện tử (CTĐT Thương mại điện tử và Marketing số) 18
21 Công nghệ thông tin 19
22 Kỹ thuật phần mềm (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) 14
23 Công nghệ kỹ thuật máy tính (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) 14
24 Công nghệ thông tin (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) 13.5