Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM

Mã trường: QSC
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Website: uit.edu.vn/
Điện thoại: 0908 831 246
Hotline: 0908 831 246
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Thương mại điện tử 26.5
2 Khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) 27.1
3 25.7
4 Khoa học máy tính 27.2
5 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 26
6 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(Chất lượng cao) 23.6
7 Kỹ thuật Phần mềm 27.7
8 Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) 26.3
9 Hệ thống thông tin 26.3
10 Hệ thống thông tin ( Tiên tiến ) 22
11 Hệ thống thông tin(Chất lượng cao) 24.7
12 Kỹ thuật máy tính 26.7
13 Thương mại Điện tử (Chất lượng cao) 24.8
14 Khoa học dữ liệu 25.9
15 Công nghệ Thông tin (Chất lượng cao định hướng Nhật Bản ) 23.7
16 27
17 An toàn thông tin (Chất lượng cao) 25.3
18 An toàn thông tin 26.7
19 Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống Nhúng và IOT) 26
20 Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao ) 24.2

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên ngành
1 Thương mại điện tử 840
2 Khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) 900
3 780
4 Khoa học máy tính 780
5 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 780
6 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(Chất lượng cao) 750
7 Kỹ thuật Phần mềm 870
8 Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) 800
9 Hệ thống thông tin 780
10 Hệ thống thông tin ( Tiên tiến ) 750
11 Hệ thống thông tin(Chất lượng cao) 750
12 Kỹ thuật máy tính 720
13 Thương mại Điện tử (Chất lượng cao) 750
14 Khoa học dữ liệu 830
15 Công nghệ Thông tin (Chất lượng cao định hướng Nhật Bản ) 750
16 870
17 An toàn thông tin (Chất lượng cao) 750
18 An toàn thông tin 850
19 Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống Nhúng và IOT) 780
20 Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao ) 750