Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM

Mã trường: QSC
Tên viết tắt: UIT
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Điện thoại: 0908 831 246
Hotline: 0908 831 246
Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Khoa học máy tính 27.1
2 Trí tuệ nhân tạo 28
3 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 26.3
4 Kỹ thuật Phần mềm 28.05
5 Hệ thống thông tin 26.7
6 Hệ thống thông tin ( Tiên tiến ) 26.2
7 Thương mại điện tử 27.05
8 Công nghệ Thông tin 27.9
9 Công nghệ Thông tin (Việt - Nhật) 26.3
10 Khoa học dữ liệu 27.05
11 An toàn thông tin 26.95
12 Kỹ thuật máy tính 26.55
13 Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống Nhúng và IOT) 26.5

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Khoa học máy tính 888
2 Trí tuệ nhân tạo 940
3 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 810
4 Kỹ thuật Phần mềm 895
5 Hệ thống thông tin 825
6 Hệ thống thông tin ( Tiên tiến ) 800
7 Thương mại điện tử 852
8 Công nghệ Thông tin 892
9 Công nghệ Thông tin (Việt - Nhật) 805
10 Khoa học dữ liệu 880
11 An toàn thông tin 858
12 Kỹ thuật máy tính 843
13 Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống Nhúng và IOT) 842