Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM

Mã trường: QSC
Tên viết tắt: UIT
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Điện thoại: 0908 831 246
Hotline: 0908 831 246
Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Thương mại điện tử 26.7
2 27.5
3 26.75
4 Khoa học máy tính 27.3
5 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 26.35
6 25.6
7 Kỹ thuật Phần mềm 27.55
8 27
9 Hệ thống thông tin 26.7
10 Hệ thống thông tin 26.15
11 Hệ thống thông tin 25.1
12 Kỹ thuật máy tính 26.9
13 Thương mại điện tử 26.3
14 Khoa học dữ liệu 26.65
15 Công nghệ thông tin 25.85
16 Công nghệ thông tin 27.3
17 An toàn thông tin 26.45
18 An toàn thông tin 27
19 26.4
20 25.9

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên ngành
1 Thương mại điện tử 878
2 950
3 877
4 Khoa học máy tính 920
5 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 810
6 750
7 Kỹ thuật Phần mềm 930
8 880
9 Hệ thống thông tin 885
10 Hệ thống thông tin 775
11 Hệ thống thông tin 750
12 Kỹ thuật máy tính 865
13 Thương mại điện tử 795
14 Khoa học dữ liệu 875
15 Công nghệ thông tin 795
16 Công nghệ thông tin 905
17 An toàn thông tin 835
18 An toàn thông tin 880
19 845
20 790