Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHI
Tên viết tắt: UET
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: University of Engineering and Technology
Website: uet.vnu.edu.vn
Điện thoại: 024.37547.461
Hotline:
Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ thông tin 29.15
2 Kỹ thuật máy tính 27.5
3 Vật lý kỹ thuật 23
4 Cơ kỹ thuật 25
5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 22
6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 23 Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên
7 Công nghệ Hàng không vũ trụ 23
8 Khoa học máy tính 27.25 Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên
9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 23 Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên
10 Công nghệ nông nghiệp 22
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 27.25
12 Trí tuệ nhân tạo 27
13 Kỹ thuật năng lượng 22
14 Hệ thống thông tin 25 Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên
15 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 24 Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên
16 Công nghệ thông tin (định hướng thị trường Nhật Bản) 27.5
17 Kỹ thuật Robot 23

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ thông tin 25.5
2 Kỹ thuật máy tính 23.25
3 Vật lý kỹ thuật 21.5
4 Cơ kỹ thuật 22
5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 20
6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22
7 Công nghệ Hàng không vũ trụ 21.5
8 Khoa học máy tính 24
9 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 22.5
10 Công nghệ nông nghiệp 19
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 24
12 Trí tuệ nhân tạo 23.5
13 Kỹ thuật năng lượng 20
14 Hệ thống thông tin 23
15 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 23
16 Công nghệ thông tin (định hướng thị trường Nhật Bản) 23
17 Kỹ thuật Robot 21