Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Công đoàn

Mã trường: LDA
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công đoàn
Tên tiếng Anh: TRADE UNION UNIVESITY
Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Website: dhcd.edu.vn
Điện thoại: (024) 3.857.3204
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Xã hội học 14.5
2 Quản trị kinh doanh 22
3 Tài Chính - Ngân hàng 22.5
4 Kế toán 22.85
5 Quản trị nhân lực 22
6 Quan hệ lao động 14.5
7 Luật 23.25
8 Công tác xã hội 15
9 Bảo hộ lao động 14.5