Trường Đại học Công đoàn

Mã trường: LDA
Tên viết tắt: TUU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công đoàn
Tên tiếng Anh: TRADE UNION UNIVESITY
Điện thoại: (024) 3.857.3204
Hotline:
Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Xã hội học 14.5
2 Quản trị kinh doanh 22
3 Tài Chính - Ngân hàng 22.5
4 Kế toán 22.85
5 Quản trị nhân lực 22
6 Quan hệ lao động 14.5
7 Luật 23.25
8 Công tác xã hội 15
9 Bảo hộ lao động 14.5