Trường Đại học Chính trị

Mã trường: LCH
Tên viết tắt: PU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Chính trị
Tên tiếng Anh: POLITICAL UNIVERSITY
Điện thoại: 069 597 654
Hotline: 0388153910
Địa chỉ: Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 26.5 Xét tuyển HSG bậc THPT thí sinh nam miền Bắc
2 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 28.5 Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT thí sinh nam miền Bắc
3 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 27 Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT thí sinh nam miền Nam
4 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 25.9 Thí sinh nam miền Bắc
5 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 24.65 Thí sinh nam miền Nam
6 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 24.3 Thí sinh nam miền Bắc
7 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 23.25 Thí sinh nam miền Nam