Trường Đại học An Ninh Nhân Dân

Mã trường: ANS
Tên viết tắt: VPSU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học An Ninh Nhân Dân
Tên tiếng Anh: VIETNAM PEOPLES SECURITY UNIVERSITY
Điện thoại: 0283 896 3883
Hotline: 0975 955 717
Địa chỉ: Km18 Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nghiệp vụ An ninh-Nam 19.54
2 Nghiệp vụ An ninh-Nam 20.06
3 Nghiệp vụ An ninh-Nam 21.54
4 Nghiệp vụ An ninh-Nữ 25.29
5 Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nữ 26.06
6 Nghiệp vụ An ninh-Nữ 25.21
7 Gửi đào tạo ngành Y-Nam 23.84