Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học An Ninh Nhân Dân

Mã trường: ANS
Tên viết tắt: VPSU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học An Ninh Nhân Dân
Tên tiếng Anh: VIETNAM PEOPLES SECURITY UNIVERSITY
Điện thoại: 0283 896 3883
Hotline: 0975 955 717
Địa chỉ: Km18 Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 19.54
2 20.06
3 21.54
4 25.29
5 26.06
6 25.21
7 23.84