Trường Đại học An Giang

Mã trường: TAG
Tên viết tắt: AGU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học An Giang
Tên tiếng Anh: AN GIANG UNIVERSITY
Điện thoại: 0296 6256565
Hotline:
Địa chỉ: số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 19
2 Giáo dục Tiểu học 24.5
3 Giáo dục Chính trị 24.5
4 Sư phạm Toán học 27
5 Sư phạm Vật lý 24.2
6 Sư phạm Hoá học 24.7
7 Sư phạm Ngữ văn 25.3
8 Sư phạm Lịch sử 26.51
9 Sư phạm Địa lý 25.7
10 Sư phạm Tiếng Anh 25
11 Quản trị kinh doanh 23
12 Marketing 24
13 Tài Chính - Ngân hàng 22.6
14 Kế toán 23.8
15 Luật 24.65
16 Công nghệ Sinh học 18.8
17 Kỹ thuật Phần mềm 21.3
18 Công nghệ Thông tin 22.3
19 Công nghệ kỹ thuật môi trường 17.8
20 Công nghệ kỹ thuật hoá học 16
21 Công nghệ thực phẩm 16
22 Chăn nuôi 16
23 Khoa học cây trồng 16
24 Bảo vệ thực vật 19.7
25 Phát triển nông thôn 17.9
26 Nuôi trồng thuỷ sản 16
27 Việt Nam học 23.6
28 Ngôn ngữ Anh 21.9
29 Văn học 20.5
30 Kinh tế quốc tế 22.4
31 Quản lý tài nguyên và môi trường 16
32 Triết học 17.2

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 19
2 Giáo dục Tiểu học 20
3 Giáo dục Chính trị 18
4 Sư phạm Toán học 26.5
5 Sư phạm Vật lý 20
6 Sư phạm Hoá học 26
7 Sư phạm Ngữ văn 22
8 Sư phạm Lịch sử 20
9 Sư phạm Địa lý 20
10 Sư phạm Tiếng Anh 26
11 Quản trị kinh doanh 25
12 Marketing 25
13 Tài Chính - Ngân hàng 25
14 Kế toán 25
15 Luật 23.5
16 Công nghệ Sinh học 18
17 Kỹ thuật Phần mềm 20
18 Công nghệ Thông tin 24
19 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
20 Công nghệ kỹ thuật hoá học 18
21 Công nghệ thực phẩm 20
22 Chăn nuôi 18
23 Khoa học cây trồng 18
24 Bảo vệ thực vật 20
25 Phát triển nông thôn 18
26 Nuôi trồng thuỷ sản 18
27 Việt Nam học 23
28 Ngôn ngữ Anh 24.5
29 Văn học 18
30 Kinh tế quốc tế 24
31 Quản lý tài nguyên và môi trường 18
32 Triết học 18