Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước

22/02/2021

Sáng 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: BTC

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện đúng quy định của Trung ương về chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI. Trong đó, thể hiện quan điểm đổi mới sâu sắc, toàn diện và tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao, bám sát các quan điểm, định hướng lớn của dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng các báo cáo có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện thực tiễn là kết tinh trí tuệ, tâm sức, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, các giải pháp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho TP bước vào thời kỳ phát triển mới.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, TP vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm như: Quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp yêu cầu phát triển, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành động lực phát triển an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu tính tiên phong. Sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, Đảng viên còn hạn chế.

Thủ tướng đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành, cầu thị để phân tích, đánh giá sâu sắc hơn những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, vừa thực hiện những định hướng, nhiệm vụ mới nhưng cũng phải khắc phục nhanh những hạn chế, bất cập hiện nay trên các lĩnh vực. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới. Đó là nhiệm vụ rất quan trọng mà Bộ Chính trị, Trung ương mong các đồng chí đặc biệt quan tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển nhanh, bền vững của TP trong nhiệm kỳ tới.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Chính trị đánh giá cao các đồng chí đã đề ra mục tiêu, định hướng phát triển TP đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành TP thông minh phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, các mục tiêu có tính khả thi cao, hoàn toàn có khả năng đạt được, đặc biệt là với tinh thần cả nước vì TP, TP vì cả nước, sự nỗ lực phấn đấu, khát vọng phát triển vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.

“Tôi đánh giá cao việc đề ra 4 Chương trình phát triển TP.HCM và đề nghị Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận với nhận thức, tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đông đảo của TP, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, của toàn thể quân dân TP anh hùng, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, luôn đi đầu trong các phong trào đổi mới sáng tạo cùng cả nước vững bước.

Từ thực tế đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm, mang tính gợi mở để Đại hội tiếp tục thảo luận thống nhất trong văn kiện Nghị quyết Đại hội và lưu giữ trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Cụ thể:

TP.HCM phải nắm bắt  thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu là động lực phát triển kinh tế của vùng và cả nước trên cơ sở thực hiện tốt vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là việc thí điểm cơ chế, chế chính sách đặc thù phát triển TP.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch TP giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Đặc biệt lưu ý cần xác lập vai trò hạt nhân phát triển của TP, gắn kết chặt chẽ với vùng đô thị TP.HCM, cấp vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm kết nối hiệu quả, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực và phù hợp với quy hoạch tổng thể Quốc gia. Quyết liệt tháo gỡ những nút thắt đang cản trở sự phát triển hạ tầng giao thông, nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư và hợp tác, liên kết vùng. Khẩn cấp quyết tâm cao, tập trung nguồn lực để xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP, trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, các đô thị vệ tinh ven đô. Đồng thời đề xuất thí điểm các mô hình mới phù hợp thực tiễn, tạo động lực mạnh mẽ triển khai TP với tốc độ nhanh và bền vững.

TP.HCM cần đi tiên phong trong giải quyết các bài toán phát triển đặt ra đối với đất nước và các địa phương, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, huy động, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Khai thác hiệu quả thế mạnh của một trung tâm khoa học công nghệ và đào tạo Quốc gia để nắm chắc thời cơ, không ngừng đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để đi đầu trong lĩnh vực mới. TP cũng phải đi đầu trong việc tạo ra cơ chế chính sách đột phá để huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Nhiều lần chúng tôi nói TP không thiếu tiền, thiếu nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế chính sách phù hợp. Cùng với cả nước, TP cần sớm có lời giải cho bài toán tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để các nguồn lực lớn từ đất đai, từ xã hội, trong dân, từ các thành phần kinh tế và từ bên ngoài được bung ra.

TP cần tập trung thực hiện tốt chủ trương gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát huy vai trò nền tảng văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trở thành tài sản, tinh thần giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, Đảng viên của TP mang tên Bác.

Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động phục vụ người dân. Doanh nghiệp phải là một nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm và hàng năm của TP.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của TP trong tình hình mới. Kiên quyết, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông.

“Với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo được Đảng bộ và Nhân dân TP tín nhiệm. Các đồng chí đặc biệt chú trọng công tác tổ chức nhân sự để từ sau Đại hội này chúng ta phải có được một bộ máy tốt, đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, biết làm, tận tụy, nhiệt tâm, năng động, sáng tạo tất cả vị sự nghiệp chung, vì sự phát triển thành phố mang tên Bác Hồ”, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc kỳ vọng.

Chiều nay, Đại hội báo cáo kiểm điiểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa X và thảo luận tại Tổ dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

T.Anh - N.Trinh

  • (Có 1 bình chọn)

Hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam phát triển cả về quy mô, số lượng và ngành nghề đào tạo, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước.
“Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia theo các thông tư, quy định mới, Sở GD-ĐT TP.HCM đã báo cáo lên UBND TP...
Theo khuyến cáo của chuyên gia y tế, thời điểm chuyển mùa sẽ rất thích hợp để gia tăng các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết...
Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố toàn văn dự thảo...
Được tin nhà báo TẠ VĂN DOANH
Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của muôn đời; vậy mà sáng nay cháu Khoa con anh gọi báo tin “Ba cháu mất rồi chú ơi!” tôi lặng người, lòng nghe bàng hoàng đau đớn!