Ngành Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 51140219

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Địa lý

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023