Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quản trị Lữ hành

Mã ngành: 7810103A

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị Lữ hành

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM 25 25

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM 25 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021