Ngành Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

Mã ngành: 7620108

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024