Ngành Thiết kế công nghiệp

Mã ngành: 6210401

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thiết kế công nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM 10 10

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM 10 10

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023