Ngành Thiết kế công nghiệp

Mã ngành: 6210401

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thiết kế công nghiệp

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM 10 10

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM 10 10