Ngành Quản trị doanh nghiệp và công nghệ

Mã ngành: 7900101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị doanh nghiệp và công nghệ

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Quản trị Kinh doanh - ĐHQG Hà Nội 21.55 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024